Sunnaas sykehus?

Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin.

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
09/06/2017

Pasienttilbudet er basert på tverrfaglig kompetanse, og målgruppen er pasienter med komplekse funksjonstap etter sykdom og skade. Dette kan for eksempel være hodeskade, ryggskade, nerveskade, nakkeskade og brannskade. Les mer her.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater