Å ta skadelidte som han er - Hva betyr det?

Det er et generelt prinsipp i vurderingen av årsakssammenheng at skadevolder må ta skadelidte som han er. Det innebærer at vurderingen må gjøres ut fra skadelidtes egne forutsetninger (særlige sårbarhet), og ikke ut fra egenskaper hos en gjennomsnittsperson.

Dersom skadelidte er meget skjør (for eksempel en gammel dame) og tåler mindre belastning enn andre gjør, vil skadevolder likevel være ansvarlig for skade på vanlig måte. Det tillegges således ikke som utgangspunkt vekt i årsaksvurderingen at en annen skadelidt ville ha tålt skaden bedre.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater