Erstatning ved prolaps?

Prolaps kan gi betydelige fysiske og psykiske plager.

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
09/06/2017

I tillegg medfører ofte prolaps negative økonomiske konsekvenser for skadelidte. Dersom noen kan stilles ansvarlig for prolapsen, eller private forsikringer dekker skaden, kan det kreves erstatning. Det anbefales å få bistand av advokat med erfaring fra personskade.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater