Erstatning etter nakkesleng?

Er man påført en nakkesleng etter en trafikkulykke kan man ha rett på erstatning fra den ansvarlige bilens ansvarsforsikring. Etter en nakkesleng kan man ha rett på erstatning for lidt og fremtidig inntektstap, påførte og fremtidige merutgifter, tapt hjemmearbeidsevne, menerstatning og oppreisning.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater