Menerstatning kalkulator?

Ménerstatning skal gi økonomisk kompensasjon for tapt livsutfoldelse som følge av en ikke-økonomisk skade.

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
09/06/2017

Beregning av ménerstatning skjer ved fastsettelse av varig medisinsk invaliditet etter invaliditetstabellen. Utmålingen skjer deretter med utgangspunkt i grunnbeløpet. Det kan leses mer om beregning av ménerstatning her.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater