Hva betyr brosymptomer?

Ved en skadehendelse/ulykke med personskade vil brosymptomer være ett av fire vilkår som må være oppfylt for at årsakssammenheng vil være sannsynliggjort/tilstrekkelig bevist. I tillegg til krav om brosymptomer oppstilles det krav om at ulykken hadde skadeevne (tilstrekkelige krefter må ha virket inn til at skade kan oppstå), det må kunne dokumenteres akuttsymptomer og det kan ikke være andre mer sannsynlige årsaker enn ulykken som kan forklare de aktuelle plagene.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn Linde Eriksen Codex Advokat Oslo Personskade

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater