Arbeidsulykker dreper i landbruket

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
20/09/2018

(Arbeidstilsynet:) Siden 1989 har til sammen 273 personer omkommet i arbeidsulykker innen jordbruk og skogbruk i Norge. Fremdeles er jordbruk den mest risikoutsatte bransjen.

Arbeidstilsynet har i en ny rapport analysert utviklingstrekk for arbeidsskadedødsfall i landbruket i perioden 1989 - 2008. Rapporten viser at antall jordbruksvirksomheter og antall arbeidsskadedødsfall i landbruket er halvert, samtidig som mengden dyrket jord og produksjonen av jordbruksprodukter er noenlunde lik. Det er svært ofte traktorulykker og traktorvelt som er åsaken til de alvorligste skadene.

263 personer omkom i arbeidsulykker i landbruket i perioden 1989-2008. I 2009 var det 7 arbeidsskadedødsfall i landbruket, og 3 personer har mistet livet i arbeidsulykker i denne næringen hittil i år. Dette er en nedgang som antas å skyldes bl.a. det innførte pålegg om bruk av setebelte i traktor.

Les Arbeidstilsynets artikkel om arbeidsulykker i landbruket.

Våre advokater hjelper deg med å få erstatning etter arbeidsskade!

Alle yrkesskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Dette gjelder også landsbruksskader. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en yrkesskade, noen ganger flere år. Yrkesskadeforsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand når de har akseptert at du har fått en yrkesskade, jfr i vår artikkel om dekning av advokatutgifter ved yrkesskade.

Les også våre artikler:

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater