Yrkesskadedekning i kommunen

Hovedtariffavtalen § 11 gjelder for alle kommunalt ansatte. Gjennom avtalen § 11 har du en utvidet rett til yrkesskadedekning, og som kommer i tillegg til eller istedenfor lovpålagt yrkesskadeforsikring. Denne artikkelen gir en kort oversikt over yrkesskadedekning i kommunen, og hvilke rettigheter du har utover vanlig yrkesskadedekning.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
07/08/2018

Er du ansatt i en kommune, er du i tillegg til lovpålagt yrkesskadeforsikring dekket av en tariffestet yrkesskadedekning gjennom Hovedtariffavtalen.

Hovedtariffavtalen § 11 gjelder for alle kommunalt ansatte. Gjennom avtalen § 11 har du en utvidet rett til yrkesskadedekning, og som kommer i tillegg til eller istedenfor lovpålagt yrkesskadeforsikring. Denne artikkelen gir en kort oversikt over dekningen, og hvilke rettigheter du har utover vanlig yrkesskadedekning.

Er du ansatt i staten eller i et helseforetak? Les mer om tariffestet yrkesskadedekning her.

Hovedtariffavtalen § 11

Hovedtariffavtalen regulerer rettigheter og plikter mellom arbeidsgiver og arbeidstakerne i kommunene. § 11 gjelder forsikringsytelser ved skade eller dødsfall på arbeid, eller til og fra arbeid. Forsikringen kan gi rett til erstatning for tap i fremtidig erverv som en grunnerstatning, og menerstatning ved varig medisinsk invaliditet ved varig og betydelig skade (15 % varig invaliditet eller mer).

På en del områder går hovedtariffavtalens yrkesskadedekning lengre enn den lovpålagte yrkesskadeforsikringen.

Hovedtariffavtalen § 11 og uførepensjon fra Nav

Er du utsatt for en yrkesskade, og får uførepensjon med yrkesskadefordeler av Nav som følge av skaden, er forsikringsselskapet i utgangspunktet bundet av Navs vedtak om uførepensjon for ytelser etter Hovedtariffavtalen. Det vil si at selskapet plikter til å betale erstatning etter Hovedtariffavtalen tilsvarende den yrkesskadefordelen du har fått på uførepensjonen din.

Dette gjelder selv om forsikringsselskapet ikke mener det foreligger en yrkesskade, eller at det ikke er noe årsakssammenheng mellom yrkesskaden og et din uførhet.

Utvidet yrkesskadeforsikring

Hovedtariffavtalen gjelder også for skader som oppstår ved ulykke på direkte reise mellom hjem og arbeidssted, og på tjenestereise. Dette er en vesentlig forskjell fra lovpålagt yrkesskadeforsikring, som i utgangspunktet ikke gjelder for ulykkesskade som skjer på vei til og fra arbeidsstedet. Yrkesskadeforsikringsloven dekker bare i begrenset grad ulykkesskader som oppstår på tjenestereiser.

Vi i Codex advokat har lang erfaring med å bistå personer i erstatningsoppgjør etter Hovedtariffavtalen.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater