Yrkesskadedekning i kommunen

Hovedtariffavtalen § 11 gjelder for alle kommunalt ansatte. Gjennom avtalen § 11 har du en utvidet rett til yrkesskadedekning, og som kommer i tillegg til eller istedenfor lovpålagt yrkesskadeforsikring. Denne artikkelen gir en kort oversikt over yrkesskadedekning i kommunen, og hvilke rettigheter du har utover vanlig yrkesskadedekning.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater