Yrkessykdom verre å bevise

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
06/08/2018

Dagbladet: Arbeidsmiljøskaddes landsforening (ALF) har fått med seg seks andre foreninger og fagforbund til felles kamp mot et lovforslag de mener vil gjøre det langt vanskeligere for yrkessyke å nå fram med sine erstatningskrav.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår at de yrkessyke selv må føre bevis for at eksponeringen de ble utsatt for på jobb var tilstrekkelig til å forårsake skade, som er motsatt i forhold til dagens ordning.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater