Arbeidsuførhet ved yrkesskade/yrkessykdom

Hvis du blir arbeidsufør på grunn av yrkesskade eller yrkessykdom, har du rett på både trygdeytelser fra NAV og erstatning fra forsikringsselskapet som har yrkesskadeforsikring for arbeidsgiveren din.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater