Fotgjenger - erstatning

Har du vært utsatt for en ulykke som fotgjenger, men er usikker på om ulykken omfattes av bilansvaret? Det kan i noen tilfeller være vanskelig å vite hvorvidt man er dekket under bilansvaret eller ikke.

Eier av en motorvogn er pålagt å tegne forsikring til dekning av skade som motorvognen kan volde på personer eller ting. Trafikkforsikringsselskapet har da et objektivt ansvar, det vil si ansvar uten hensyn til skyld, for skade som motorvognen "gjer".

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater