Sårbarhetsprinsippet: Ta skadelidte som hun/han er

To menn sitter overfor hverandre og prater. Foto

Regelen om at skadevolder må ta skadelidte som hun eller han er, kan få stor betydning i personskadesaker. Dette er fordi noen skadelidte kan være mer utsatt for skade enn normalt hvis vedkommende har en underliggende fysisk og/eller psykisk sårbarhet. Regelen kalles derfor også for sårbarhetsprinsippet.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
06/03/2023

Krav på erstatning ved sårbarhet

Dersom du blir utsatt for en ulykkeshendelse, for eksempel en bilulykke, og denne utløser en sårbarhet hos deg, er skadevolder i utgangspunktet ansvarlig for skaden.

Denne regelen om at skadevolder må ta skadelidte som hun er, bygger på at erstatningsretten ikke bare skal være forbeholdt de sterke. Erstatningsretten skal også gi rettslig vern for individer i samfunnet som av mer eller mindre tilfeldige grunner har en underliggende sårbarhet som gjør dem særlig utsatt.

Fysisk og psykisk sårbarhet

Regelen om at skadevolder må ta skadelidte som hun er, gjelder uansett hvilken type sårbarhet det er tale om, fysisk så vel som psykisk sårbarhet. Dette innebærer at sårbarhetsprinsippet også gjelder ved økonomisk sårbarhet.

Det vil si at skadevolder også må ta skadelidte som hun er, i de tilfellene skadelidte på grunn av særskilte helsekrav i yrket sitt er spesielt økonomisk sårbar for selv mindre skader. Det er også slått fast av Høyesterett at regelen om at skadevolder må ta skadelidte som hun er, gjelder ved selvforskyldt sårbarhet, for eksempel røyking.

Erstatning og medvirkning

Det er imidlertid slik at eventuell erstatning kan settes ned eller falle bort ved medvirkning, dersom ansvarshendelsen er uvesentlig eller skadefølgen er upåregnelig. Det er også sikker rett at regelen om at skadevolder må ta skadelidte som hun er, ikke gjelder dersom sårbarheten har realisert seg før ansvarshendelsen inntreffer. Sårbarhetsprinsippet gjelder altså bare når sårbarheten har blitt realisert som følge av ansvarshendelsen.

Det kan derfor være svært nyttig å ha kunnskap om hvordan forsikringsselskapene vurderer en personskade.

En ansvarshendelse som utløser en sårbarhet kan i mange tilfeller medføre alvorlig personskade. Hvis skaden i tillegg fører til at du faller ut av arbeid, kan dette få meget stor økonomisk betydning for deg. Det er derfor viktig at du får den erstatningen du har krav på. I alle tilfeller har du krav på full erstatning for ditt økonomiske tap som følge av skaden. I tillegg kan du i noen tilfeller ha krav på både menerstatning og oppreisningserstatning.

Har du krav på å få dekket utgifter til egen advokat?

Når du har vært utsatt for en trafikkulykke vil dine utgifter til advokat være en del av forsikringsselskapets erstatningsansvar på lik linje med dine øvrige utgifter i saken.

✔ Under erstatningsutmålingen av din trafikkskadeerstatning plikter forsikringsselskapet å dekke dine rimelige og nødvendige utgifter til advokat.

Hva er din situasjon?

I Codex Advokat er vi opptatt av at du skal føle deg trygg og få gode råd i den situasjonen du står i nå.

Derfor er din første samtale med oss gratis og uforpliktende.

Du skal vite at alt er lov - og alt er regulert. Som spesialiserte trafikkskadeadvokater kan vi lovverket rundt din skade, og står på din side når du trenger hjelp. Vi kjemper for deg og er her for å gi deg den erstatningen du har krav på.

Vi bistår deg i blant annet følgende situasjoner:

 • Ha kontakt med ansvarlig forsikringsselskap
 • Innhente og vurdere dokumentasjon i saken
 • Vurdere årsakssammenheng mellom ulykken og skaden, og mellom skaden og tapet
 • Vurdere spesialistvalg
 • Forhandle om erstatningsnivået
 • Vurdere eventuelt avslag på erstatning fra forsikringsselskapet

Bli kjent med våre trafikkskadeadvokater i dag

Sitat Ingrid B

"Jeg var klient hos Codex og Line Ronander i mer enn fem år.

Saken har vært omfattende og tidvis svært krevende, både for meg og advokatfirmaet.
Likevel; i hele denne perioden har jeg ved enhver anledning møtt seriøsitet og raushet i rikt monn. Og en oppriktig medfølelse mens tålmodigheten min gang på gang har blitt satt på prøve, når motparten har jobbet imot oss.

Det endte godt, og de viste, om mulig, enda større begeistring enn undertegnede. Jeg anbefaler Codex og Line Ronander på det varmeste."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater