"Annen skade og sykdom" som yrkesskade

Lurer du på om din skade eller sykdom kan være dekket under yrkesskadeforsikringen?


Denne artikkelen handler om bestemmelsen om "annen skade og sykdom" i yrkesskadeforsikringsloven § 11 bokstav c. Ut fra selve lovteksten er det ikke lett å vite om din skade eller sykdom er omfattet av bestemmelsen. I denne artikkelen forklarer vi hva som menes med "annen skade og sykdom" og problemene som kan oppstå ved slike skader.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
22/11/2019

Hva er en yrkesskade?

For at noe skal være en yrkesskade må det dreie seg om en arbeidsulykke eller en yrkessykdom som har oppstått

 • I arbeid
 • I arbeidstiden
 • På arbeidsstedet

I tillegg kan skader som har oppstått ved påkjenning eller belastning over en tidsbegrenset periode være en yrkesskade på visse vilkår.

Hva menes med "annen skade og sykdom"?

Av yrkesskadeforsikringsloven § 11 bokstav c fremgår det at "annen skade og sykdom, dersom denne skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser" kan godkjennes som yrkesskade.

Bestemmelsen er ment som en sikkerhetsventil for skader som ikke er følge av en ulykke eller er en godkjent yrkessykdom.

Det er imidlertid viktig å avgrense mot belastningsskader som i følge folketrygdloven § 13-3 ikke regnes som yrkesskader.

Hva er skadelige arbeidsprosesser?

Ved skadelige arbeidsprosesser må man kunne sannsynliggjøre at det er årsakssammenheng mellom skaden og selve arbeidet. Det er derimot ikke noe krav om en "ytre påvirkning".

Skadelige arbeidsprosesser kan eksempelvis være:

 • Arbeid med vibrerende verktøy, bankehammere og lignede
 • Arbeid som krever forkjærte arbeidsstillinger
 • Arbeid i støyende miljø

Hva er skadelige stoffer?

Skadelige stoffer kan eksempelvis være:

 • Støv
 • Radioaktivt materiale
 • Kjemikaler
 • Røyk

Dersom du har fått en skade etter langvarig eksponering for skadelige stoffer som er en uunngåelig del av arbeidsmiljøet kan skaden bli godkjent som en yrkesskade selv om det ikke har skjedd en ulykke. Sykdommer som ikke er godkjente yrkessykdommer kan også godkjennes dersom de er en følge av eksponering for skadelige stoffer.

Hva må jeg gjøre dersom jeg blir skadet?

Det er viktig at skaden meldes både til Nav og til arbeidsgivers forsikringsselskap. Dette bør gjøres så fort som mulig etter ulykken, også i tilfeller hvor man ikke vet om skaden vil bli varig.

Dette kan vi hjelpe deg med

Erstatningskrav etter yrkesskadeforsikringsloven byr ofte på kompliserte vurderinger. Vi i Codex Advokat er spesialister på erstatningskrav ved yrkesskader, og har lang erfaring på området.

GODT Å VITE!
Ved krav om yrkesskadeerstatning skal forsikringsselskapet som hovedregel dekke rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand direkte.

Vurderinger av "annen skade og sykdom" som yrkesskade kan by på særskilte problemer. Eksempelvis kan du trenge hjelp med å klargjøre følgende punkter:

 • Om skaden din er en belastningsskade
 • Om skaden din er en en yrkessykdom
 • Om hvilke erstatningsposter du kan kreve

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om din skade eller sykdom!

Codex hjelper deg. Vi oppnår resultater.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater