"Annen skade og sykdom" som yrkesskade

Lurer du på om din skade eller sykdom kan være dekket under yrkesskadeforsikringen?

Denne artikkelen handler om bestemmelsen om "annen skade og sykdom" i yrkesskadeforsikringsloven § 11 bokstav c. Ut fra selve lovteksten er det ikke lett å vite om din skade eller sykdom er omfattet av bestemmelsen. I denne artikkelen forklarer vi hva som menes med "annen skade og sykdom" og problemene som kan oppstå ved slike skader.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater