Belastningsskade: Hva gjør du nå?

En mann står i hvit kjeledress i et fiskelager, mens han holder en kurv med fisk. Foto

Belastningsskader og slitasjeskader er dessverre vanlige skader som følge av fysisk arbeid over lengre tid, og er som hovedregel ikke dekket under den lovpålagte yrkesskadeforsikringen. Hvordan kan du vurdere om du har en belastningsskade, eller om skaden er følge av en ulykke eller en yrkessykdom?

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
21/03/2023

Hva er en belastningsskade?

En belastningsskade oppstår som oftest som følge av for mye belastning over lengre tid. Skadene kan oppstå i både muskel- og skjelettsystemet.

Siden belastningsskader utvikler seg gradvis over tid, og ikke oppstår som akutte, oppfyller en slik skade som hovedregel ikke kravene til å være en yrkesskade. Dette fremgår av folketrygdloven § 13-3, tredje ledd.

Hva er en yrkesskade?

For at noe skal være en yrkesskade må det dreie seg om en arbeidsulykke eller en yrkessykdom som har oppstått:

 • I arbeid
 • I arbeidstiden
 • På arbeidsstedet

I tillegg kan skader som har oppstått ved påkjenning eller belastning over en tidsbegrenset periode være en yrkesskade på visse vilkår.

ⓘ 
Yrkedsskadesaker kan ofte være komplekse.

Rollen til advokaten er å dele kunnskap innenfor yrkesskadeerstatning med deg, slik at du får det du har krav på.

Hvordan vurderes en belastningsskade?

Det er viktig å finne ut om skaden egentlig er en belastningsskade som ikke blir ansett som en yrkesskade, eller om skaden kan falle inn under yrkesskadedekningen på et annet grunnlag.

Vanlige problemstillinger ved vurderingen av en skade som belastningsskade eller yrkesskade er:

 • Om skaden har oppstått over lang tid.
 • Om skaden din er en belastningsskade eller følge av en ulykke.
 • Om skaden din er en belastningsskade eller en yrkessykdom.
ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg med å få frem faktum, slik at saken din blir vurdert på et riktig grunnlag.

Dersom du skal få godkjent en belastningsskade som en yrkesskade må skaden kunne anses som en "annen skade eller sykdom" etter yrkesskadeforsikringsloven § 11.

Hva må jeg gjøre dersom jeg blir skadet?

Det er viktig at skaden meldes både til Nav og til arbeidsgivers forsikringsselskap. Dette bør gjøres så fort som mulig etter ulykken, også i tilfeller hvor man ikke vet om skaden vil bli varig.

Husk at NAV som utgangspunkt har en meldefrist på ett år etter at skaden skjedde.

Hva er konsekvensen av å melde ifra for sent?
Du bør sende inn skademelding innen ett år. Dersom meldingen av ulike årsaker blir sendt inn for sent, så kan NAV i visse tilfeller gjøre unntak og likevel godkjenne skaden som en yrkesskade. Det må da være klart at skaden er en yrkesskade, eller foreligge særlige grunner for at skademelding ikke er sendt inn på et tidligere tidspunkt. Det stilles dermed strengere krav dersom man melder fra etter fristens utløp.

Fått en belastningsskade? Vi hjelper deg

Erstatningskrav etter yrkesskadeforsikringsloven byr ofte på kompliserte vurderinger.

Vi i Codex advokat er spesialister på erstatningskrav ved yrkesskader, og har lang erfaring på området.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om din skade!

Codex hjelper deg. Vi oppnår resultater.

Dette gjør vi for deg:

 • Du får hjelp med å få frem detaljene i hendelsesforløpet som kan avgjøre hvorvidt skaden din oppfyller vilkårene i folketrygdloven og yrkesskadeforsikringsloven.
 • Du får hjelp med å innhente relevant dokumentasjon.
 • Du får hjelp med å forhandle med forsikringsselskapet.
 • Du får hjelp med å klage på avslag fra NAV.
 • Du får en trygghet i en vanskelig situasjon.

Bli kjent med våre advokater i dag.

Sitat Nils2

"Gällande yrkesskadesak! Jag kom i kontakt med Codex advokatfirma gällande min yrkesskada efter en skidolycka i Norge. Fick utomordentlig hjälp utav en kunnig och proffsig advokat Line Naja Ronander som varit helt fantastisk hela vägen från början till slut.

Jag är så oerhört tacksam för hennes drivkraft och viljan att hjälpa mig och känslan av att den är genuin. Det har varit enkelt att jobba med Line och hon har varit tydlig, noggrann och hjälpsam i sitt arbete och jag har hela tiden känt en trygghet och tillit i hennes arbete. Jag känner inte att det hade funnits något som Line skulle kunnat förbättra i sitt arbete utan kan endast ge henne de bästa rekommendationerna. Skulle jag vara i behov av en advokat igen är det Line jag vänder mig till utan att tveka."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater