Forsikring for selvstendig næringsdrivende

I yrkesskadeforsikringsloven er alle arbeidsgivere lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Som arbeidstaker vil man også ha rett på ytelser fra NAV dersom man blir syk eller utsatt for en arbeidsulykke eller yrkessykdom. Som selvstendig næringsdrivende er man ikke lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikring, og man har heller ikke de samme rettighetene etter folketrygdloven som en arbeidstaker. Denne artikkelen omhandler forsikring for selvstendig næringsdrivende ved sykdom og yrkesskade.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn Linde Eriksen Codex Advokat Oslo Personskade

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater