Erstatning ved skade som tjenestepliktig i Forsvaret

Bakhodet til en ung mann som tar seg i nakken

Har du pådratt deg en skade eller sykdom under førstegangstjenesten, eller som tjenestepliktig i Heimevernet eller Sivilforsvaret? I så fall kan du ha rett til erstatning under yrkesskadeforsikringsloven eller forsvarsloven. Det er Statens pensjonskasse som behandler erstatningskrav under begge regelsettene.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater