Strømskade: Har du krav på erstatning?

En mann klipper ledninger i en liten boks på veggen. Foto

Strømskader forekommer forholdsvis ofte i bygg- og anleggsbransjen, og er den skaden som normalt rapporteres oftest etter fallulykker. En strømskade kan forårsake varige og alvorlige skader.

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
22/03/2023

Hva er en strømskade?

En strømskade kan oppstå ved at man får strøm gjennom kroppen, for eksempel fra hånd til hånd eller fra hånd til fot. Både strømgjennomgang fra lavspenning og fra høyspenning kan føre til skade.

Hvilke umiddelbare skader kan oppstå?

Rent umiddelbart oppstår skade etter en strøm som regel i form av energiavstemning (termisk skade) og indre brannskader.

Dette kan påvirke indre organer, som hjertet i form av rytmeforstyrrelser, ventrikkelflimmer, hjertestans mv. Sentralnervesystemet kan bli påvirket, og man kan få karskade, hodeskade og ryggmargskade.

Hvilke varige skader kan oppstå?

Varige og kroniske plager kan forekomme i de samme indre organene som ved akuttskadene. Ryggmargskader kan også oppstå senere enn umiddelbart etter skaden, og har da en dårligere prognose enn dersom de oppstår umiddelbart etter ulykken.

Kan man få psykiske plager etter strømskade?

Etter en strømskade kan man få emosjonelle og psykosomatiske forstyrrelser i form av;

 • angst
 • depresjon
 • søvnproblemer
 • hodepine
 • økt tretthet
 • magesmerter mv.

En alvorlig episode med strømgjennomgang kan også medføre et posttraumatisk stressyndrom.

Har du fått strømskade på jobb?

Er du yrkesskadet etter strømskade, skal du være bevisst på ditt krav på at saken må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på.

Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

Har du krav på dekning av utgifter til advokat?

Det kan ta lang tid å få avklart hvilken erstatning du har krav på. Forsikringsselskapet plikter imidlertid å dekke dine utgifter til advokat fra det tidspunkt yrkesskaden godkjennes av selskapet og saken er under behandling.

Hva gjør våre advokater for deg?

Vi hjelper deg blant annet med:

 • Påklage avslag fra NAV
 • Påklage avslag fra arbeidsgivers forsikringsselskap
 • Bistå med utredningen av saken
 • Hjelpe til med beregning av erstatningskrav
 • Bistå ved eventuell rettstvist

Bli kjent med våre advokater i dag

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor Erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for Erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater