Begrep: "Tuen som veltet lasset"

Dersom du er utsatt for en ulykke kan du kreve erstatning for skaden du blir påført. Det er et vilkår at det foreligger årsakssammenheng mellom ulykken og skaden som det kreves erstatning for. Kravet om årsakssammenheng har både en faktisk og en rettslig side. Rettspraksis har anvendt begrepet "tuen som veltet lasset" både ved spørsmålet om faktisk årsakssammenheng og spørsmålet om rettslig årsakssammenheng. "Tuen som veltet lasset" er et begrep som beskriver at den aktuelle årsaksfaktoren har utløst skadefølgen, men også at faktoren utgjør et beskjedent bidrag i det totale bildet med samvirkende faktorer.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater