Protesebruker – krav på pasientskadeerstatning?

Har du protese og opplever at dette begrenser deg i dagliglivet? I noen tilfeller kunne amputasjonen kanskje vært unngått dersom du hadde fått annen behandling på et tidligere tidspunkt. I andre tilfeller er operasjonsresultatet dårligere enn man kan forvente. En god del av sakene som meldes til Norsk pasientskadeerstatning gjelder protesebrukere. Hva skal til for at du har krav på pasientskadeerstatning? I denne artikkelen gir vi deg oversikt over din rett til pasientskadeerstatning.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater