Ulykkesforsikring?

Ulykkesforsikring er en forsikring som kan gi en viss økonomisk trygghet hvis du blir påført skade i en ulykke. For å få utbetaling under ulykkesforsikringen må skaden skyldes en ulykkeshendelse. Dette er som regel definert som en plutselig og uforutsett ytre begivenhet. Sykdom gir altså ikke utbetaling under ulykkesforsikringen.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn Linde Eriksen Codex Advokat Oslo Personskade

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater