Bistand til klage til Pasientskadenemnda?

Klage på avslag fra Norsk pasientskadeerstatning behandles av Pasientskadenemnda, som er klageorganet til Norsk pasientskadeerstatning. Nemnda består av enten tre eller fem medlemmer med juridisk og medisinsk kompetanse, i tillegg til representanter for brukerne. PSN behandler både klager på avslag for ansvarsgrunnlaget og erstatningsutmåling.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater