Erstatning for yrkesskade?

Dersom du blir skadet på arbeid, kan du ha krav på erstatning fra det ansvarlige yrkesskadeforsikringsselskapet. Det er viktig at yrkesskadeforsikringsselskapet får melding om skaden, enten fra arbeidsgiver eller den som har vært utsatt for arbeidsulykken. Du bør forsikre deg om at skaden er meldt til selskapet, og eventuelt melde fra selv hvis ikke arbeidsgiver har gjort det.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn Linde Eriksen Codex Advokat Oslo Personskade

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater