Erstatning til skadelidte over 64 år

Dersom skadelidte har fylt 64 år på oppgjørstidspunktet reduseres grunnerstatningen med 
90 %, som er maksimal aldersreduksjon. Dette medfører en betydelig underdekning for skadelidte som ville ha arbeidet i perioden 64-67 år, og ev. lengre uten skaden.  

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater