Trygdeadvokat

En trygdeadvokat er en advokat som arbeider med trygdesaker. Trygdesaker har ofte svært stor betydning for den det gjelder, da tvisten ofte står om langvarige og omfattende ytelser.

Trygderett er et spesialfelt innen erstatingsretten, og trygdeadvokater må ha grundig kunnskap om de aktuelle lover, forarbeider, rundskriv og rettspraksis.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater