Erstatning etter arbeidsulykke

Blir man utsatt for en arbeidsulykke kan livet bli annerledes. En arbeidsulykke kan medføre langvarige sykehusopphold, behov for langvarig behandling og bortfall av arbeidsinntekt. Etter en arbeidsulykke oppstår spørsmålet om hva man har rett på i erstatning etter arbeidsulykke. I Norge er alle arbeidsgivere lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte, og etter en arbeidsulykke skal krav om erstatning fremsettes for yrkesskadeforsikringsselskapet til arbeidsgiver.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn Linde Eriksen Codex Advokat Oslo Personskade

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater