Erstatning ved skiulykke

Du vil kunne ha krav på erstatning etter skiulykke dersom du blir skadet i ulykken. Skiulykker kan medføre alvorlige benbrudd, hodeskader osv. Dette kan føre til at du lider betydelig tap, og skaden kan i verste fall vare livet ut. Derfor er det viktig at du får den erstatningen du har krav på. Det er anbefalt å så tidlig som mulig få bistand av advokat med erfaring fra personskadesaker.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater