Pasientskadeguiden

Siste fem år (2012 – 2016) er det årlig meldt inn ca. 5300 pasientskadesaker til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Av innmeldte saker er det årlig ca. 30 % som får medhold fra NPE. Det er betydelige beløp som utbetales i pasientskadeerstatning. De seneste årene har de samlede årlige utbetalinger utgjort ca. 1 milliard kroner fordelt på ca. 1600 saker.

Dersom man blir utsatt for en pasientskade er det viktig å vite hvordan man går frem for best å ivareta egne interesser. Denne guiden kan gi gode råd mht. å håndtere økonomiske krav overfor NPE.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn Linde Eriksen Codex Advokat Oslo Personskade

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater