10 ting du må vite om yrkesskadeforsikring

Alle arbeidsgivere må tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Dersom ulykken er ute eller en arbeidstaker rammes av en yrkessykdom, skal ikke arbeidsgiver betale egenandel av forsikringsoppgjøret. Arbeidsgiver kan således helt uten økonomisk risiko bistå arbeidstaker med henblikk på å oppnå et korrekt erstatningsoppgjør. Yrkesskadeforsikringsselskapet plikter å dekke utgiftene til juridisk bistand hos advokat i rimelig og nødvendig utstrekning.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn Linde Eriksen Codex Advokat Oslo Personskade

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater